MinderGas.nl

Over ons

MinderGas.nl is in 2011 opgericht door David La Hei. De website is ontstaan uit een persoonlijke behoefte. De initiatiefnemer wilde inzichtelijk maken wat het effect is van woningisolatie op zijn eigen gasverbruik. In dit artikel, dat op het moment van de website lancering is gepubliceerd, kun je daar meer over lezen.

Voor specifieke vragen kun je contact opnemen met MinderGas.nl.

Slimme meter

Voor het uitlezen van slimme meters werkt MinderGas.nl samen met Smart Data Solutions. Zij zijn een Onafhankelijke Diensten Aanbieder. Een ODA mag na expliciete toestemming van de eigenaar van de slimme meter de meterstanden ophalen uit het landelijk systeem.


MinderGas.nl
Firmamentlaan 9
5632 AA Eindhoven
KvK-nummer: 59199008

Geld besparen door woningisolatie

Aardgas is duur en wordt alleen maar duurder. Het isoleren van je woning kan je veel geld besparen. Bovendien draag je bij aan de reductie van de CO2-uitstoot.

Hoeveel gas je verbruikt hangt niet alleen af van hoe goed de woning is geïsoleerd. Ook seizoensinvloeden spelen een rol, met name de buitentemperatuur.

Het rendement van een investering in woningisolatie is daardoor niet altijd even duidelijk. En dat is jammer, de opbrengst kan namelijk vele malen hoger zijn dan beleggen op de beurs!

Meet het effect

Op deze website kun je nauwkeurig bepalen hoeveel gas je bespaart nadat je de isolatie van je woning hebt verbeterd. Zo nu en dan je gasmeterstand invoeren is al voldoende.

MinderGas.nl geeft op een eenvoudige manier inzicht in de vermindering van je gasverbruik door bijvoorbeeld spouwmuurisolatie, een HR-ketel, of het plaatsen van dubbel glas.

Hoe werkt 't?

MinderGas.nl berekent hoeveel gas je hebt verbruikt over een bepaalde periode en hoeveel je bespaart ten opzichte van diezelfde periode in een eerder jaar.

De website combineert jouw gasmeterstanden met temperatuurgegevens van het KNMI. Het op graaddagen gebaseerde rekenmodel bepaalt voor iedere dag nauwkeurig het gasverbruik. Door de koppeling met het KNMI wordt de invloed van de weersomstandigheden geminimaliseerd.