MinderGas.nl

Privacybeleid

David La Hei, initiatiefnemer en eigenaar van MinderGas, hanteert het volgende privacybeleid met betrekking tot het gebruik van de website MinderGas.nl.

Algemeen

MinderGas gebruikt gegevens over bezoekers van de website nimmer om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mailspam e.d.). MinderGas stelt gegevens over bezoekers van zijn websites niet aan derden ter beschikking.

Waar hieronder wordt gesproken over technische kenmerken van een opvraging, klik, vertoning, zoekopdracht of dergelijke wordt bedoeld: opgevraagde url, ip-nummer, tijdstip, HTTP-referer-url (inclusief soms uw zoektermen bij een zoekmachine), user-agent string, browsertype, beeldschermgrootte en dergelijke. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

MinderGas registreert geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, seksuele leven, het strafrecht, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging.

Webbezoek

Wanneer u de website bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvragingen in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Advertentievertoningen en -kliks

MinderGas participeert in het advertentienetwerk Google Adwords content network. Dit netwerk registreert advertentievertoningen en -kliks en heeft een eigen privacybeleid.

Bij het vertonen van advertenties en van zogenaamde 'webbeacons' kan Google Adwords zogenaamde 'cookies' plaatsen in en lezen van uw webbrowser. Een webbeacon is een kleine onzichtbare afbeelding die in een webpagina is geïntegreerd om een opvraging van die pagina te kunnen registreren. Een cookie kunt u zien als een klein bestand met onpersoonlijke gegevens, dat wordt gebruikt om verschillende opvragingen van uw browser met elkaar in verband te brengen. Een cookie kan door MinderGas en Google Adwords bijvoorbeeld worden gebruikt om uw voorkeuren of gebruikersinstellingen op te slaan, om ingelogd te blijven op een interactief deel van een website, of om advertenties af te stemmen op de interesses en voorkeuren op basis van uw bezoek aan websites van MinderGas en andere websites op internet.

Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar u kunt cookies meestal weigeren of selectief accepteren door de instellingen van uw browser aan te passen. Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van onze websites niet beschikbaar zijn (met name: inlogmechanismen). Op de volgende websites vindt u informatie over veelgebruikte browsers en de manier waarop u de cookie-instellingen in de betreffende browser kunt aanpassen:

Het advertentienetwerk van Google plaatst een DoubleClick DART-cookie om de advertenties af te stemmen op de interesses en voorkeuren op basis van uw bezoek aan MinderGas.nl en andere websites op internet. U kunt zich van dit cookie afmelden, waarna u mogelijk minder-relevante advertenties te zien krijgt.

Statistieken

MinderGas maakt gebruik van het statistiekenprogramma AWstats. Statistieken geven relevante informatie over de bezoekers van de website, zoals de meest gevraagde pagina’s. Deze informatie is geanonimiseerd. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren of om meer gerichte informatie op de site te zetten.

Contactformulieren en e-mail

Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op de website invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.

Deelname aan interactieve delen van onze websites

Wanneer u deelneemt aan het interactieve deel van de website, waarvoor u zich moet registreren en inloggen, dan staat het u vrij daarbij persoonsgegevens in te vullen in uw accountgegevens, in uw logboeknotities, en dergelijke. Deze gegevens worden weergegeven in het betreffende deel van website en zijn alleen toegankelijk voor u en voor MinderGas. In het algemeen bekijkt MinderGas alleen uw gegevens in het geval van een ondersteuningsverzoek. Uw gasverbruiksgegevens zijn toegankelijk voor uzelf en uw eigen vrienden op de MinderGas website. Tevens worden de recente gasverbruiksgegevens van alle deelnemers gebruikt voor het genereren van het histogram op de Dashboard pagina.

U kunt zelf al uw gegevens verwijderen van de website middels de ‘Verwijder mijn account’ link op de Mijn Account pagina. Uw gegevens zijn dan onmiddellijk verwijderd uit de database. Binnen enkele weken zullen uw gegevens ook niet meer in de back-upbestanden voorkomen.

Slimme meter

Wanneer u uw slimme meter door ons laat uitlezen, dan dient u ons daarvoor toestemming te verlenen middels een machtigingsformulier. Dit machtigingsformulier wordt door MinderGas doorgestuurd aan Smart Data Solutions. Smart Data Solutions is een Onafhankelijk Diensten Aanbieder (ODA). Een ODA mag na expliciete toestemming van de eigenaar van de slimme meter de meterstanden ophalen uit het landelijk systeem. De persoonsgegevens op de machtiging worden uitsluitend gebruikt om aan te kunnen tonen dat u toestemming heeft verleend. Deze gegevens worden nimmer voor andere doeleinden gebruikt. De meterstanden die worden uitgelezen uit uw slimme meter worden uitsluitend gebruikt voor de website en niet ter beschikking gesteld aan derden.

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken.

MinderGas stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

Verzoek richten aan MinderGas

Waar in dit privacybeleid wordt gesproken van een schriftelijk verzoek aan MinderGas, dan kunt u dat in eerste instantie via het contactformulier indienen. In verband met de vele vormen van misbruik van online communicatie (waaronder formulierspam), kunnen wij echter niet garanderen dat zo'n verzoek ons bereikt. Bovendien leert de ervaring dat online verzoeken vaak onvolledig of onzorgvuldig zijn en niet alle gegevens bevatten die nodig zijn om het te kunnen afhandelen. Wij achten ons daarom alleen gebonden aan een passende reactie op een daadwerkelijk schriftelijk verzoek. Dat wil zeggen: in de vorm van een behoorlijke brief, getypt of leesbaar geschreven op papier, voorzien van naam en adres van de afzender, gedateerd en ondertekend, met daarin een duidelijk verzoek voorzien van alle benodigde gegevens, per post bezorgd op het vestigingsadres van MinderGas: MinderGas.nl, t.a.v. G.D. La Hei, Firmamentlaan 9, 5632AA Eindhoven.

Geld besparen door woningisolatie

Aardgas is duur en wordt alleen maar duurder. Het isoleren van je woning kan je veel geld besparen. Bovendien draag je bij aan de reductie van de CO2-uitstoot.

Hoeveel gas je verbruikt hangt niet alleen af van hoe goed de woning is geïsoleerd. Ook seizoensinvloeden spelen een rol, met name de buitentemperatuur.

Het rendement van een investering in woningisolatie is daardoor niet altijd even duidelijk. En dat is jammer, de opbrengst kan namelijk vele malen hoger zijn dan beleggen op de beurs!

Meet het effect

Op deze website kun je nauwkeurig bepalen hoeveel gas je bespaart nadat je de isolatie van je woning hebt verbeterd. Zo nu en dan je gasmeterstand invoeren is al voldoende.

MinderGas.nl geeft op een eenvoudige manier inzicht in de vermindering van je gasverbruik door bijvoorbeeld spouwmuurisolatie, een HR-ketel, of het plaatsen van dubbel glas.

Hoe werkt 't?

MinderGas.nl berekent hoeveel gas je hebt verbruikt over een bepaalde periode en hoeveel je bespaart ten opzichte van diezelfde periode in een eerder jaar.

De website combineert jouw gasmeterstanden met temperatuurgegevens van het KNMI. Het op graaddagen gebaseerde rekenmodel bepaalt voor iedere dag nauwkeurig het gasverbruik. Door de koppeling met het KNMI wordt de invloed van de weersomstandigheden geminimaliseerd.