MinderGas.nl

Veelgestelde vragen

Account

Mijn e-mailadres is veranderd. Hoe kan ik dit wijzigen voor mijn account?

Log in op de website. Klik op de link 'Mijn account' in de rechter kolom. Wijzig je e-mailadres in het formulier en voer ook je huidige wachtwoord in. Klik op 'Opslaan'.

Ik wil mijn deelname aan MinderGas beëindigen. Hoe kan ik mijn account verwijderen?

Log in op de website. Klik op de link 'Mijn account' in de rechter kolom. Klik op de link 'Verwijder mijn account' onderaan het formulier. Klik op 'OK' in de pop-up.

Meterstanden

Ik wil een lijst met historische meterstanden importeren. Kan dit?

Je kan een Excel of CSV bestand aanleveren met daarin een kolom datum en een kolom meterstand om 00:00 uur (beginstand van de dag). Deze kunnen wij dan importeren. Neem hiervoor even contact op via het contactformulier.

Ik heb een foutieve meterstand ingevoerd. Hoe kan ik dit corrigeren?

Log in op de website. Navigeer naar 'Mijn verbruik -> Meterstanden'. Verwijder de incorrecte meterstand door op het rode kruis erachter te klikken. Klik op de link '+ Meterstand' boven de tabel en voer de juiste stand in.

Ik heb een meterstand ingevoerd maar ik kan nog niet bij de jaaroverzichten. Hoe komt dat?

Er zijn minimaal 2 meterstanden nodig om het verbruik in een periode te berekenen.

Ik heb meterstanden ingevoerd maar ik kan nog niet bij de periodevergelijker. Hoe komt dat?

De periodevergelijker kan je gebruiken zodra er verbruiksgegevens beschikbaar zijn voor dezelfde periode in 2 opeenvolgende jaren. Er moeten dus ook meterstanden ingegeven zijn voor verschillende jaren.

Op welk moment van de dag moet ik de meterstand invoeren?

Je kan op de pagina 'Mijn verbruik -> Instellingen' onder het kopje 'Tijdstip meterstanden' kiezen of je meterstand moet worden gezien als eindstand of beginstand voor de gekozen datum. Zie ook de uitleg op die pagina.

Nieuwe meter

Ik heb een nieuwe meter gekregen. Hoe kan in dit aanpassen op de site?

Navigeer naar 'Mijn verbruik -> Meterstanden'. Klik op de link '+ Meterwissel' boven de tabel. Vul de eindstand van de oude meter, de beginstand van de nieuwe meter, en de ingangsdatum in. Klik op 'Opslaan'.

Ik heb een foutieve meterwissel ingevoerd. Hoe kan ik dit corrigeren?

Je kan de meterwissel verwijderen net zoals een foutieve meterstand. Let wel op (!): alle latere meterstanden van de nieuwe meter worden dan ook verwijderd. Bij twijfel neem contact op via het contactformulier.

Slimme gasmeter

MinderGas leest mijn slimme gasmeter uit. Er komen geen meterstanden meer binnen. Wat nu?

De twee belangrijkste oorzaken zijn:
1. Onderhoud aan de IT infrastructuur van de netbeheerders en/of EDSN (meestal in het weekend). Vrijwel altijd worden je meterstanden in dit geval na een paar dagen met terugwerkende kracht bijgewerkt.
2. Je netbeheerder heeft het mandaat voor het uitlezen van je slimme meter ingetrokken. Dit kan zijn omdat je bent verhuisd, of, ten onrechte, omdat je bent overgestapt van energieleverancier. Indien je denkt dat dit laatste op jou van toepassing is, neem dan contact op met MinderGas via het contactformulier.
Er kunnen ook andere oorzaken zijn, het is meestal verstandig om even een paar dagen te wachten.

Warmtepomp

Ik krijg een hybride warmtepomp. Kan ik het verbruik van de warmtepomp ook loggen?

Het is niet mogelijk om binnen 1 account meterstanden in m3 en in kWh te loggen. Het is ook vrij complex om dit goed te doen in combinatie met graaddagen. Je zou dan dagelijks de stand van de gasmeter en de warmteopbrengst/verbruik in kWh van je warmtepomp moeten invoeren. Je kan natuurlijk wel je gasverbruik blijven loggen en monitoren hoeveel dit minder wordt door de hybride warmtepomp.

Ik krijg een warmtepomp en gebruik dan geen aardgas meer. Kan ik het verbruik van de warmtepomp loggen?

Het is niet mogelijk om binnen 1 account meterstanden in m3 als in kWh te loggen. De volgende opties kunnen wel:

  • Neem contact op met ons om je account om te laten zetten naar kWh. Al je bestaande meterstanden in m3 worden dan geconverteerd naar kWh. Vanaf dat moment kun je standen in kWh gaan loggen (wel eerst een meterwissel invoeren). Voor de weergave van je verbruik kun je dan nog steeds m3 of kWh kiezen.
  • Of, maak een tweede account met een ander e-mailadres en kies kWh voor de eenheid van je meterstanden bij het aanmaken van dit account.
  • Of, verwijder je huidige account en maak een nieuw kWh account aan voor hetzelfde e-mailadres.

NB Het is wel noodzakelijk dat je de warmteopbrengst of het elektriciteitsverbruik van alleen je warmtepomp kunt aflezen. Het loggen van je totale elektriciteitsverbruik heeft weinig zin in combinatie met graaddagen. Het verbruik van bijvoorbeeld je droogtrommel staat immers los van hoe goed of hoe slecht je woning is geïsoleerd.

Wat meer informatie over warmtepomp en graaddagen vind je hier.

Overige vragen

Kan ik op MinderGas.nl ook mijn elektriciteits- en waterverbruik bijhouden?

Het hoofddoel van MinderGas.nl is om het voor gebruikers mogelijk te maken om te bekijken wat het effect is van woningisolatie of andere energiebesparende maatregelen op het gasverbruik op basis van het gewogen graaddagen model. Op de korte termijn zit het registreren van elektriciteits- en waterverbruik er niet in.

Geld besparen door woningisolatie

Aardgas is duur en wordt alleen maar duurder. Het isoleren van je woning kan je veel geld besparen. Bovendien draag je bij aan de reductie van de CO2-uitstoot.

Hoeveel gas je verbruikt hangt niet alleen af van hoe goed de woning is geïsoleerd. Ook seizoensinvloeden spelen een rol, met name de buitentemperatuur.

Het rendement van een investering in woningisolatie is daardoor niet altijd even duidelijk. En dat is jammer, de opbrengst kan namelijk vele malen hoger zijn dan beleggen op de beurs!

Meet het effect

Op deze website kun je nauwkeurig bepalen hoeveel gas je bespaart nadat je de isolatie van je woning hebt verbeterd. Zo nu en dan je gasmeterstand invoeren is al voldoende.

MinderGas.nl geeft op een eenvoudige manier inzicht in de vermindering van je gasverbruik door bijvoorbeeld spouwmuurisolatie, een HR-ketel, of het plaatsen van dubbel glas.

Hoe werkt 't?

MinderGas.nl berekent hoeveel gas je hebt verbruikt over een bepaalde periode en hoeveel je bespaart ten opzichte van diezelfde periode in een eerder jaar.

De website combineert jouw gasmeterstanden met temperatuurgegevens van het KNMI. Het op graaddagen gebaseerde rekenmodel bepaalt voor iedere dag nauwkeurig het gasverbruik. Door de koppeling met het KNMI wordt de invloed van de weersomstandigheden geminimaliseerd.