MinderGas.nl

Warmtepomp en graaddagen

Heb je een warmtepomp en wil je meterstanden in kWh gaan loggen op MinderGas.nl? Lees onderstaande dan eerst even goed door.

Essentie MinderGas.nl

Het doel van deze website is om inzicht te geven in het effect van energiebesparende maatregelen op jouw energieverbruik voor verwarming. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het gewogen graaddagen rekenmodel. Het idee is dat je energieverbruik voor verwarming recht evenredig is met het aantal graaddagen.

Door het energieverbruik voor verwarming te delen door het aantal graaddagen bepaal je het verbruik per graaddag voor jouw woning. Dit verbruik per graaddag is onafhankelijk van hoe streng of mild de winter is. Dit maakt het vergelijken van verschillende seizoenen mogelijk.

CV-ketel

Voor een gasgestookte CV-ketel is het bepalen van het verbruik in m3 per graaddag rechttoe rechtaan: Maak een inschatting voor het ‘gasverbruik-overig’ (douchen en koken) op basis van je verbruik in de zomer. Neem aan dat dit verbruik door het jaar heen constant is. Het verbruik voor verwarming is dan jouw totale gasverbruik minus het gasverbruik-overig. Deel vervolgens het verbruik voor verwarming door het aantal graaddagen in de verbruiksperiode.

Warmtepomp

Bij een warmtepomp is de situatie ingewikkelder. De pomp levert energie om het huis te verwarmen. Deze energie wordt onttrokken aan de lucht/grondwater (afhankelijk van het type pomp). Voor dit proces verbruikt de warmtepomp elektriciteit. De verhouding tussen de geleverde warmte-energie en de verbruikte elektrische energie noemt men de Coefficient of Performance (COP). Bijvoorbeeld: de pomp levert 4 kWh aan warmte, hiervan is 3 kWh onttrokken aan de lucht en hiervoor is 1 kWh aan elektriciteit verbruikt. De COP is in dit geval 4 kWh / 1 kWh = 4.

De COP is niet constant. Deze is met name afhankelijk van de temperatuur van de bron (lucht/water) en de temperatuur van het geleverde water.

Op MinderGas.nl kun je instellen of je de warmte-opbrengst of het stroomverbruik van je warmtepomp logt.

Het loggen van de warmte-opbrengst in kWh van de warmtepomp sluit wat beter aan bij het graaddagenrekenmodel aangezien de geleverde warmte recht evenredig is met het aantal graaddagen.

Echter, de warmte-opbrengst is niet op iedere warmtepomp afleesbaar. Als alternatief kun je het stroomverbruik van je warmtepomp loggen. Dit geeft inzicht in jouw stroomverbruik voor verwarming. Ook zal het effect van energie- besparende maatregelen, met name over wat langere periodes, zichtbaar zijn. Naar verwachting zal je door de variatie in COP wel wat meer variatie zien in het stroomverbruik per graaddag.

Geld besparen door woningisolatie

Aardgas is duur en wordt alleen maar duurder. Het isoleren van je woning kan je veel geld besparen. Bovendien draag je bij aan de reductie van de CO2-uitstoot.

Hoeveel gas je verbruikt hangt niet alleen af van hoe goed de woning is geïsoleerd. Ook seizoensinvloeden spelen een rol, met name de buitentemperatuur.

Het rendement van een investering in woningisolatie is daardoor niet altijd even duidelijk. En dat is jammer, de opbrengst kan namelijk vele malen hoger zijn dan beleggen op de beurs!

Meet het effect

Op deze website kun je nauwkeurig bepalen hoeveel gas je bespaart nadat je de isolatie van je woning hebt verbeterd. Zo nu en dan je gasmeterstand invoeren is al voldoende.

MinderGas.nl geeft op een eenvoudige manier inzicht in de vermindering van je gasverbruik door bijvoorbeeld spouwmuurisolatie, een HR-ketel, of het plaatsen van dubbel glas.

Hoe werkt 't?

MinderGas.nl berekent hoeveel gas je hebt verbruikt over een bepaalde periode en hoeveel je bespaart ten opzichte van diezelfde periode in een eerder jaar.

De website combineert jouw gasmeterstanden met temperatuurgegevens van het KNMI. Het op graaddagen gebaseerde rekenmodel bepaalt voor iedere dag nauwkeurig het gasverbruik. Door de koppeling met het KNMI wordt de invloed van de weersomstandigheden geminimaliseerd.