Welkom op MinderGas.nl

Gasverbruik alle deelnemers: 734 297 126 m3
Wijziging API De Meterstand API is aangepast zodat deze meterstanden in m3, kWh, of GJ netjes ondersteunt.
Ondersteuning STADSWARMTE (GJ) en WARMTEPOMP (kWh) Sinds enige tijd wordt het loggen van meterstanden in Gigajoule (GJ) of kilowattuur (kWh) ondersteund op MinderGas.nl. Bij het aanmaken van een nieuw account kan je kiezen of je meterstanden in m3 aardgas, GJ, of kWh wil invoeren. Op de Instellingen pagina kan je aangeven in welke eenheid (m3/GJ/kWh) je je verbruik wilt zien. Onder de geadvanceerde instellingen kun je eventueel de conversiefactoren aanpassen. Standaard zijn deze factoren ingesteld op 28,43 m3 aardgas in 1 GJ en 9,769 kWh in 1 m3 aardgas. Indien je kWh wil gaan loggen, lees dan eerst deze toelichting!

Zijn jouw standen al in kWh? Neem dan even contact op om je account om te laten zetten.
gasverbruikgrafiek

Meten is weten!

Op deze site kun je:

  • Je aardgasverbruik monitoren
  • Nauwkeurig het effect van woningisolatie bepalen
  • Je verbruik vergelijken t.o.v. de groep deelnemers met jouw type woning (histogram)
  • Je gasverbruik vergelijken met individuele 'vrienden'

Deze site is:

  • Eenvoudig te gebruiken
  • Gebaseerd op het gewogen graaddagen rekenmodel
  • Fun en gratis!

Hoe werkt 't?

MinderGas.nl berekent hoeveel gas je hebt verbruikt over een bepaalde periode en hoeveel je bespaart ten opzichte van diezelfde periode in een eerder jaar.

De website combineert jouw gasmeterstanden met temperatuurgegevens van het KNMI. Het op graaddagen gebaseerde rekenmodel bepaalt voor iedere dag nauwkeurig het gasverbruik. Door de koppeling met het KNMI wordt de invloed van de weersomstandigheden geminimaliseerd.

spaarvarken

Geld besparen door woningisolatie

Aardgas is duur en wordt alleen maar duurder. Het isoleren van je woning kan je veel geld besparen. Bovendien draag je bij aan de reductie van de CO2-uitstoot.

Hoeveel gas je verbruikt hangt niet alleen af van hoe goed de woning is geïsoleerd. Ook seizoensinvloeden spelen een rol, met name de buitentemperatuur.

Het rendement van een investering in woningisolatie is daardoor niet altijd even duidelijk. En dat is jammer, de opbrengst kan namelijk vele malen hoger zijn dan bij beleggen op de beurs!

Hoge energiekosten? Vergelijk leveranciers op MinderGas.nl

Geld besparen door woningisolatie

Aardgas is duur en wordt alleen maar duurder. Het isoleren van je woning kan je veel geld besparen. Bovendien draag je bij aan de reductie van de CO2-uitstoot.

Hoeveel gas je verbruikt hangt niet alleen af van hoe goed de woning is geïsoleerd. Ook seizoensinvloeden spelen een rol, met name de buitentemperatuur.

Het rendement van een investering in woningisolatie is daardoor niet altijd even duidelijk. En dat is jammer, de opbrengst kan namelijk vele malen hoger zijn dan beleggen op de beurs!

Meet het effect

Op deze website kun je nauwkeurig bepalen hoeveel gas je bespaart nadat je de isolatie van je woning hebt verbeterd. Zo nu en dan je gasmeterstand invoeren is al voldoende.

MinderGas.nl geeft op een eenvoudige manier inzicht in de vermindering van je gasverbruik door bijvoorbeeld spouwmuurisolatie, een HR-ketel, of het plaatsen van dubbel glas.

Hoe werkt 't?

MinderGas.nl berekent hoeveel gas je hebt verbruikt over een bepaalde periode en hoeveel je bespaart ten opzichte van diezelfde periode in een eerder jaar.

De website combineert jouw gasmeterstanden met temperatuurgegevens van het KNMI. Het op graaddagen gebaseerde rekenmodel bepaalt voor iedere dag nauwkeurig het gasverbruik. Door de koppeling met het KNMI wordt de invloed van de weersomstandigheden geminimaliseerd.